PESEL dla uchodźców

PESEL uchodźcy

Od środy, 16 marca obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL, który umożliwi np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet. Ważne - usługa wykonania zdjęć do wniosku będzie refundowana. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w referacie spraw obywatelskich - ewidencji ludności. Kontakt: https://pilzno.um.gov.pl/node/20.

Zdjęcia