Porozumienie Czyste Powietrze - dane o przedsięwzięciach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia gminom aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie danej gminy, w celu umieszczenia ich stronie internetowej. Dane przekazane przez WFOŚiGW dot. Gminy Pilzno:

  • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 187,
  • Liczba zawartych umów: 164,
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 208 076,46 zł dla 83 beneficjentów,
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 65.

Stan na dzień: 10.10.2022 r.