Dotacje na zakup książek

Biblioteki

Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2023 r.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując placówki wychowania przedszkolnego i szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego. Na liście są też oddziały przedszkolne z terenu naszej gminy:

Odziały przedszkolne:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach – 1500 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych – 2500 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej – 1500 zł

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie – 1500 zł

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Słotowej – 2500 zł

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach – 2500 zł

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku – 2500 zł.

 

Łączna kwota dofinansowania: 80% - 14 500 zł

Wkład własny: 20% – 3 625 zł

Całkowity koszt zakupu książek do czytania: 18 125 zł