Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza - 30 marca

Czyste Powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców Gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 30 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Klubie Szachowym HETMAN w Pilźnie, ul. Rynek 6 organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.