Ogłoszenia

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji Wojewody Podkarpackiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą...

Pliki do pobrania:

Informacja

INFORMACJA o wydaniu decyzji o zmianie decyzji Wojewody Podkarpackiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (...) relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą...

Pliki do pobrania:

Walka z wirusem afrykańskiego pomoru świń

W związku z aktualnym zagrożeniem epizootycznym wynikającym z możliwości przeniesienia na terytorium powiatu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy przekazuje ulotki dotyczące bioasekuracji.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie - scalenie gruntów w Bielowach

Starosta Dębicki zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Bielowy.

Zebranie odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Domu Strażaka w Bielowach.

Pliki do pobrania:

Informacja o umowie z WFOŚiGW

W dniu 30.06.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gminą Pilzno na dofinansowanie zadania: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilzno"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Pilzna w sprawie udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu

Burmistrz Pilzna zawiadamia, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 514/9 przy ul. Legionów w Pilźnie".

Pełna treść ogłoszenia w załączniku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy za 2019 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2019".

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Burmistrza Pilzna

Ogłoszenie Burmistrza Pilzna o toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany decyzji KRO.6220.1.26.2019.BP w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-magazynowego o część produkcyjno-socjalną oraz magazynową wraz z instalacjami..."

Pliki do pobrania:

Informacja

W związku z nowo obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu na terenie Gminy Pilzno informujemy właścicieli lasów prywatnych o możliwości odbioru wypisu z planu.

Wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu można odebrać w Starostwie Powiatowym w w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica w pok. 231.
 

Pliki do pobrania: