Stan Czystego Powietrza - wrzesień 2023

Czyste powietrze

Wdrożenie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Pilzno – dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

  • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 287,
  • Liczba zawartych umów: 269,

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy zakończone

  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 954 527,40 zł
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 116.

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy częściowo i w całości zrealizowane

  • Kwota wypłaconych dotacji: 2 746 752,90 zł
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 162.

Stan na dzień: 30.09.2023 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: https://czystepowietrze.gov.pl/