Aktualności

Pyszne wypieki na rynku - niedziela, 4 grudnia

Ciasta Mikołajkowy Dar Serca

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pilźnie zapraszają wszystkich na pilźnieński rynek, gdzie w niedzielę, 4 grudnia od godz. 9 będzie można nabyć pyszne ciacha, ciasteczka, chlebek własnej roboty. - Wszystko pyszne i domowe. Serdecznie zapraszamy, każdy łasuch znajdzie coś dla siebie do kawki lub herbatki - podkreślają urzędnicy, którzy są autorami wypieków. W ten sposób pracownicy pragną dołożyć swoją cegiełkę dla dzieci objętych akcją Mikołajkowego Daru Serca.

Nagrodzeni na Gali Harcerskiego Wolontariatu

harcerze Pilzno

W miniony weekend pięcioro instruktorów Hufca ZHP Ziemi Pilźnieńskiej oraz burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska znaleźli się w gronie wyróżnionych podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu ORŁY 2022 zorganizowanej przez Chorągiew Podkarpacką ZHP. Burmistrz Ewa Gołębiowska otrzymała statuetkę ORŁA, jako Harcerski Partner aktywnie wspierający środowisko harcerskie. W pozostałych kategoriach nagrodzono instruktorów:

Kategoria Sprawny wódz - hm. Bernadetta Bańdur

Kategoria Obóz wyzwań - hm. Maria Smoła-Wójcik

Kategoria Inicjatywa społeczna - pwd. Dorota Węgiel

Kategoria Instruktor skuteczny wychowawczo - pwd. Marek Proszowski

Kategoria Skuteczny mentor - hm. Piotr Bańdur.


Fot. D. Gądek

Zdjęcia

Zaproszenie na Kiermasz Bożonarodzeniowy

Kiermasz

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w sobotę, 17 grudnia na pilźnieńskim rynku. Zgłoszenia stoisk są przyjmowane do 15 grudnia pod nr tel. 14 680 77 39 lub mailowo - promocja@gminapilzno.pl. Dodatkowe informacje na plakacie.

Zdjęcia

Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim

Już od 1 grudnia na terenie Gminy Pilzno rusza ośrodek wsparcia dla seniorów - Dzienny Dom Pomocy w Podlesiu Machowskim. Jego otwarcie było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych w wysokości 823 954,84zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim” jest skierowany do mieszkańców Gminy Pilzno, gdzie do tej pory nie istniała tego typu placówka.

Główny cel projektu zakłada realizację usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej dla 25 uczestników zakwalifikowanych do projektu. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług zapewni w uczestnikom wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększy stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Usługi będą świadczone w społeczności lokalnej, przez co osoby nimi objęte będą miały możliwość realizacji różnych aktywności, utrzymywania kontaktów społecznych, wyjścia z izolacji, osamotnienia, bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem nie korzystały do tej pory z usług opiekuńczych w formie instytucjonalnej, najczęściej są osobami samotnie gospodarującymi, a ze względu na wiek i choroby nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować. Pobyt w DDP w Podlesiu Machowskim da możliwość osobom starszym kontaktu z innymi, zagospodaruje im wolny czas, otrzymają oni także wiedzę na temat sposobów dbania o własny stan zdrowia, otrzymają także pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw.

 Uczestnikami DDP mogą być osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby, które na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 •  ukończyły 60 rok życia
 •  ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
 • jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
 •  zamieszkują (w rozumieniu K.C.) na terenie Gminy Pilzno.

 Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu będą mieć zapewniony:

 • pobyt od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie
 • bezpłatny transport
 • catering (śniadanie i posiłek obiadowy)
 • opiekę specjalistów (opiekunowie, terapeuci, rehabilitant, pracownik socjalny)
 • wsparcie indywidualne (psycholog)
 • diagnozę potrzeb uczestników
 • zajęcia kulturalno – oświatowe.

Loga Funduszy Europejskich, Województwa podkarpackiego, Unii Europejskiej oraz flaga Polski

Zdjęcia

Wywiad ze Switłaną Pastuszenko

Switłana Pastuszenko

W najbliższym wydaniu "Naszego Pilzna" przeczytamy wywiad ze Switłaną Pastuszenko, która od 7 lat pracuje w Radzie Sosnyckiej jako Sekretarz Rady.

- Nasza społeczność od 4 lat współpracuje z Fundacją Solidarności Międzynarodowej, z którą z sukcesem realizowaliśmy wspólne projekty. W kwietniu 2022 r. organizacja ta ogłosiła rozpoczęcie nowego projektu: 2 – miesięcznego stażu w polskich urzędach dla samorządowców z Ukrainy. Celem tego przedsięwzięcia jest budowanie i rozwój współpracy między przedstawicielami polskich i ukraińskich samorządów. Zgłosiłam się do udziału w projekcie i zostałam wybrana. Gmina Pilzno jest partnerską gminy Sośnicy, więc Fundacja solidarności zwróciła się do władz gminy Pilzno o możliwość współpracy. Pani Burmistrz wyraziła zgodę i tak znalazłam się w Pilźnie - zdradza pani Switłana, która wystosowała również list do mieszkańców miasta i gminy Pilzno.

Zdjęcia

Makulatura na studnie w Afryce

Makulatura na studnie

Hufiec ZHP Ziemi Pilźnieńskiej im. Aleksandra Kamińskiego w Pilźnie kontynuuje akcję “Makulatura na studnie w Afryce”. Harcerze ogłaszają zbiórkę publiczną. Zachęcają wszystkich mieszkańców Pilzna do włączenia się w akcję, która będzie trwała do 16 grudnia.

Na parkingu koło Szkoły Podstawowej przy ulicy Niepodległości (byłe gimnazjum) stoi kontener, do którego można składać opakowania papierowe – kartonowe, kolorowe czasopisma, zniszczone książki, zeszyty. Na makulaturę nie nadają się papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach, mleku, sokach powlekane folią, papier zatłuszczony).

Prosimy przynoście jak najwięcej makulatury. Cel jest szczytny. Dbajmy o środowisko, a środki uzyskane z tej zbiórki pozwolą mieszkańcom Afryki na wybudowanie kolejnej studni.

Zdjęcia

Wieczornica w Parkoszu

Szkoła w Parkoszu

W Publicznej Szkole Podstawowej w Parkoszu odbyła się wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów i harcerzy. Przy świecach, w uroczystej atmosferze przypomniano historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz odśpiewano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie. Wieczornica odbyła się z udziałem społeczności szkolnej oraz gości. Wśród zaproszonych byli: rodzice, burmistrz Ewa Gołębiowska, prezes TPPiZP Jacek Podlasek, wiceprezes TPPiZP Zofia Mossoń, harcmistrz Anna Czernysz, harcmistrz Maria Smoła-Wójcik, przewodnik Marek Proszowski oraz harcerze z Hufca Ziemi Pilzneńskiej.

W czasie akademii uczniowie klasy VIII odczytali fragmenty tekstu Adama Mickiewicza "Ballady i romanse" - tegorocznej lektury "Narodowe Czytanie 2022".

 

Łęki Dolne z boiskiem

Boisko Łęki Dolne

Przy szkole w Łękach Dolnych powstało nowe boisko sportowe z trawiastą nawierzchnią. Ogólnodostępny obiekt jest oświetlony, dzięki czemu będzie służył uczniom oraz lokalnej społeczności także wieczorami. Stadion wyposażono również w trybunę dla kibiców.

Prace wykonano przy wsparciu finansowym z programu "Sportowa Polska - edycja 2021". Dotacja pokrywa 50% kosztów realizacji inwestycji. Pozostałą część pokrywa gmina.

Zdjęcia

Portrecista Natury w Muzeum Regionalnym

Wystawa Muzeum Regionalne w Pilźnie

Muzeum Regionalnym w Pilźnie przygotowało kolejną perełkę, czyli wystawę - „Portrecista Natury”. Wystawa obrazów Stanisława Westwalewicza ukazuje znakomite malarstwo artysty – żołnierza, który tak mocno związany był swoją twórczością z Pilznem i urokami pilźnieńskiego krajobrazu.

Wystawę obrazów, grafik, rycin, a także projektów polichromii wykonanych przez artystę będzie można obejrzeć w siedzibie muzeum przy ul. Petrycego 8 do 30 marca 2023 r.

Wystawa stanowi zwieńczenie projektu realizowanego przez Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej w ramach projektu „Ze sztuką na Ty”. Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Fot. Krzysztof Kosowski

Rusza Mikołajkowy Dar Serca

Mikołajkowy Dar Serca

Rusza kolejna edycja Mikołajkowego Daru Serca! Po raz kolejny zbieramy pieniążki dla Stowarzyszenia "Ich Lepsze Jutro”, które objęła opieką dzieci z naszej gminy. W ramach działalności stowarzyszenia dzieci uczestniczą w zajęciach w Parkoszu, dzięki czemu nie muszą jeździć do Tarnowa czy Dębicy.

Uczestnicy biorą udział w regularnych zajęciach terapeutycznych – indywidualnych i grupowych z zakresu terapii zajęciowej, fizjoterapii, integracji sensorycznej, arte i muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, oraz plenerze malarskim. Działania te pomagają dzieciom w codziennym życiu oraz nawiązywaniu nowych kontaktów z rówieśnikami.

Bardzo się cieszymy, że tak dużej liczbie osób dobro i zdrowie tych dzieci nie jest obojętne. Wszystkim razem i każdemu z osobna za to zaangażowanie serdecznie dziękujemy.

Licytacje odbywają się na facebookowej grupie: https://www.facebook.com/groups/813993829904552

Dane do wpłaty:
BS w Pilźnie nr konta: 36 94770001 0000 0840 2000 0120
z dopiskiem "Mikołajkowy Dar Serca"

Zdjęcia