Aktualności

Kolejny sukces podopiecznych Małgorzaty Łętek

PSP Słotowa

Chłopcy z PSP w Słotowej awansowali na zawody wojewódzkie! Tym razem siatkarze pokonali Tarnobrzeg 2:0 i Stalową Wolę również 2:0. Poza tym, drużynie zaliczono mecz z zawodów rejonowych z Niedźwiadą i wygraną 2:0.

Szkołę w Słotowej reprezentowali: Olivier Łętek, Dominik Dubas, Piotr Soprych, Adam Papiernik, Tomasz Nowak, Szymon Tomasz Papiernik,  Wiktor Papiernik,  Adrian Jałowiec. 

Zdjęcia

Sprzęt dla Ukrainy

Pomoc Ukrainie

W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury miało miejsce uroczyste przekazanie pomocy dla mieszkańców Ukrainy od samorządów skupionych wokół Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Gmina Pilzno przekazała piłę o wartości prawie 5 tys. zł ufundowaną przez ZMI Wójcik Spółka Jawna. Przekazany sprzęt techniczny wesprze mieszkańców miejscowości położonych w obwodzie czernihowskim w odbudowie zniszczeń powojennych.

Zdjęcia

Dotacje na remonty zabytków

Kościół Machowa

Przyznano dotacje na prace remontowo-konserwatorskie ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Pieniądze trafią także do miasta i gminy Pilzno, w gronie beneficjentów są:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela:

Kościół parafialny, zadanie: konserwacja dwóch konfesjonałów i 11 ław z nawy głównej, dotacja 20 000,00 zł

 

 • Parafia Rzymskokatolicka pw.Św. Marcina Bpa w Zwierniku

Kościół parafialny, zadanie: konserwacja polichromii ściennej ściana południowa prezbiterium, dotacja 30 000,00 zł

 

 • Zakon OO. Karmelitów w Pilźnie

Klasztor OO. Karmelitów, zadanie prace remontowo -konserwatorskie elewacji klasztoru - etap końcowy - obłożenie cokołu z piaskowca na elewacji północno-wschodniej i południowo-wschodniej oraz remont piwnic klasztoru, dotacja 40 000,00 zł

 

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej

Kościół parafialny, zadanie: konserwacja chóru muzycznego i polichromii ściany i stropu pod chórem, dotacja 50 000,00 zł

Towarzystwo podsumowało rok

TPPiZP

Podczas walnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą wniosku, aby Muzeum Regionalne w Pilźnie nosiło imię Rodziny Szczeklików. Wniosek ten będzie dalej procedowany przez władze samorządowe miasta i gminy Pilzno. Zarząd TPPiZP również jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2022 rok.

Podczas spotkania wręczono legitymacje członkowskie Agnieszce Jakubus, Marcie Klucznik i Lidii Sozańskiej.

- Na koniec okresu sprawozdawczego Towarzystwo liczyło 159 członków. Z naszych szeregów odeszła na zawsze 1 osoba - prof. Stanisław Mazurkiewicz , 2 osoby zrezygnowały, a wpisało się 5 osób. Po latach ograniczeń spowodowanych pandemią i pomimo wojny u naszych wschodnich sąsiadów realizowaliśmy szereg działań wynikających z zadań statutowych. Dlatego wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję, wyrazy podziękowania przesyłam także do wszystkich przychylnych nam osób i instytucji - mówi prezes Jacek Podlasek.

W trakcie obrad zgłoszono szereg wniosków, a w tym m.in.: szersze włączenie w działalność towarzystwa szkół czy rad sołeckich czy stworzenie Alei Zasłużonych Pilźnian w ogrodzie domu Szczeklików.

 

Fot. Krzysztof Kosowski

Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza - 30 marca

Czyste Powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców Gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 30 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Klubie Szachowym HETMAN w Pilźnie, ul. Rynek 6 organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

Sprawdzian wiedzy o pożarnictwie

OTWP Pilzno

W Publicznej Szkole Podstawowej w Pilźnie im. Władysława Jagiełły odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP), w których wzięło udział 18 uczniów z terenu gminy Pilzno.

Uczestników turnieju powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Pilźnie Bernadetta Książek. Następnie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podziale na trzy grupy  wiekowe, musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Nad sprawnym przebiegiem eliminacji czuwali st. kpt. Jan Moskal i kpt. Piotr Książek reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy oraz Zbigniew Zyznar prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pilźnie. Po ogłoszeniu wyników burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska złożyła wszystkim uczestnikom gratulacje i wręczyła dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Pilźnie. Zdobywcy I i II miejsca z każdej grupy wiekowej zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych Turnieju. Poniżej lista laureatów:

 

I grupa wiekowa

 1. Wojciech Małozięć – Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych
 2. Weronika Papiernik – Szkoła Podstawowa w Słotowej
 3. Gabriela Duś – Szkoła Podstawowa w Słotowej

 

II grupa wiekowa

 1. Przemysław Kusza – Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych
 2. Natalia Bal – Szkoła Podstawowa w Pilźnie
 3. Klaudiusz Mazur – Szkoła Podstawowa w Zwierniku

 

III grupa wiekowa

 1. Jakub Gęza – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie
 2. Kacper Łazowski – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie
 3. Wiktor Pękala – Technikum nr 2 w Dębicy

Wypełnianie wniosków o płatności obszarowe

Dyżur dopłaty Pilzno

W pomieszczeniu na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w Pilźnie obok kasy od poniedziałku do piątku (w godz. 7.30:15-30) odbywa się dyżur specjalistów Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Rolnicy mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych, a w tym nowej płatności - "ekoschematów".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 723 977 434.

OPS w nowej lokalizacji

OPS Pilzno

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, że od dnia 23.03.2023 r. funkcjonuje pod nowym adresem: Pilzno, ul. Legionów 28, I piętro (nad Ośrodkiem Zdrowia NZOZ PILMEDIC).

Dotacje na zakup książek

Biblioteki

Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2023 r.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując placówki wychowania przedszkolnego i szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego. Na liście są też oddziały przedszkolne z terenu naszej gminy:

Odziały przedszkolne:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach – 1500 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Dolnych – 2500 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Machowej – 1500 zł

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie – 1500 zł

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Słotowej – 2500 zł

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach – 2500 zł

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku – 2500 zł.

 

Łączna kwota dofinansowania: 80% - 14 500 zł

Wkład własny: 20% – 3 625 zł

Całkowity koszt zakupu książek do czytania: 18 125 zł

Szereg dróg do przebudowy i modernizacji

Remonty dróg Pilzno

Samorząd miasta i gminy Pilzno sukcesywnie i konsekwentnie inwestuje w poprawę stanu dróg gminnych. W ostatnich dniach ogłoszono przetarg na przebudowę i modernizację aż 10 odcinków dróg.

W mieście Pilźnie zaplanowano: rozbudowę drogi przy ul. Kościuszki oraz przebudowy dróg przy ulicach: Kwiatowej, Różanej, Pana Tadeusza i drogi na działce nr 1035 w kierunku Akpilu.

Z kolei w sołectwach przewidziano przebudowę dróg w następujących lokalizacjach: Strzegocice-Bielowy koło osiedla w kierunku dawnej żwirowni; Zwiernik "Góra Wschodnia"; Lipiny koło firmy Gabi, Parkosz "droga na Pitaka" oraz Łęki Dolne w kierunku Wierzchowin.

Gmina otrzymała na te cele inwestycyjne wstępną promesę dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.