RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Alicja Kłusek, tel. 14 680 77 09, inspektorodo@gminapilzno.pl

Klauzule Informacyjne