RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zbigniew Murjas tel. 570 005 331, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Klauzule Informacyjne