Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Pilzna odwołuje przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w Parkoszu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 782/2 o pow. 0,20 ha.

Pliki do pobrania: