Szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19

Szczepionka COVID-19

73 nauczycieli, czyli ok. 70% z uprawnionych, zarejestrowało się na szczepienia przeciw COVID-19, które mają się rozpocząć od 12 lutego. Nauczyciele mający lat 60 i więcej będą szczepieni w ramach swojej grupy wiekowej, a nie obecnie. Wynika to z faktu, że nauczyciele otrzymają szczepionkę AstraZeneca, która jest skuteczna, ale nie jest rekomendowana dla osób po 60. roku życia.

W pierwszej grupie mogą zaszczepić się:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dla-nauczycieli