Ekoprojekt w województwie podkarpackim

ekoprojekt

Smog to jeden z największych współczesnych problemów, i to nie tylko w dużych miastach. Aby poprawić jego jakość i zmniejszyć emisję szkodliwych substancji, władze postanowiły przygotować i wprowadzić odpowiednie uchwały dla prawie każdego województwa. Podkarpacka Uchwała Antysmogowa weszła w życie 23 kwietnia 2018 r. Co warto wiedzieć o uchwale nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego? Poznaj najważniejsze informacje na temat kotłów i spalanych w nich paliw.
 

Najważniejsze informacje dotyczące ekoprojektu w województwie podkarpackim

Od 1 czerwca 2018 r. w województwie podkarpackim zakazano spalania następujących produktów:

  • paliw, których uziarnienie wynosi mniej niż 5 mm, a zawartość popiołu przekracza 12%,
  • węgla brunatnego,
  • flotu,
  • mułów,
  • mieszanek flotu i mułów,
  • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

Podkarpacka Uchwała Antysmogowa wymusiła również na mieszkańcach województwa zaprzestanie instalacji kotłów spełniających normę emisyjną 3. i 4. klasy już od 1 czerwca 2018 r. Zamiast nich właściciele i lokatorzy budynków są zobowiązani do montażu urządzeń klasy 5.

Terminy wymiany kotłów i pieców określone w Podkarpackiej Uchwale Antysmogowej

Uchwalona 23 kwietnia 2018 r. Podkarpacka Uchwała Antysmogowa uregulowała nie tylko normy emisji czy rodzaje paliwa i urządzeń grzewczych, ale także wskazała konkretne terminy wymiany kotłów i pieców na terenie województwa. Należy pamiętać, że dotyczą one sprzętu, który został kupiony najpóźniej 1 czerwca. Oto najważniejsze z nich:

  • 1 stycznia 2022 r. –  w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
  • 1 stycznia 2024 r. – w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • 1 stycznia 2026 r. –   w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich  produkcji,
  • 1 stycznia 2028 r. – w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie  emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012

Z pełną treścią uchwały można zapoznać się pod adresem:

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

Pliki do pobrania: