Autobus dla ŚDS-u

ŚDS w Parkoszu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu działa prężnie i systematycznie się rozwija, w związku z czym rosną również potrzeby placówki. Podopieczni ośrodka często uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach, a już wkrótce podróże będą odbywać się w komfortowych warunkach, ponieważ Wojewoda Podkarpacki przychylił się do wniosku Burmistrz Pilzna w sprawie dotacji na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd będzie kosztował ok. 183 tys. zł, z czego dotacja od Wojewody wynosi ponad 60 tys. zł, ok. 105 tys. zł przeznacza PFRON, natomiast resztę pokrywają środki z budżetu gminy Pilzno.`

Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu to ośrodek wsparcia dziennego, której podopieczni uczą się przygotowania do życia, poprzez udział w różnych zajęciach i treningach, dzięki czemu miło spędzają czas, a przy okazji zdobywają umiejętności przydatne na co dzień.

Fot. ŚDS w Parkoszu