Trzy oferty na Dzienny Dom Senior+

Podlesie

Trzy oferty zostały złożone w przetargu na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na potrzeby Dziennego Domu Senior+ w Podlesiu. Oferty są zróżnicowane i opiewają na kwoty od ponad 799,7 tys. zł do ok. 947 tys. złotych.

Przypomnijmy, że gmina pozyskała na ten cel 400 tys. zł dotacji w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021.

Zgodnie z założeniami programu, działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).