Dotacje dla strażaków z Pilzna i Strzegocic

Dotacje dla OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Pilzna i Strzegocic otrzymały dotacje w ramach  „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Uroczyste podpisanie umów miało dziś miejsce w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

Obie jednostki otrzymały wsparcie finansowe w wysokości po 10 tys. zł (przy wartościach kosztów kwalifikowanych na kwoty prawie 13,6 tys. zł - OSP Strzegocice i ok. 11,5 tys. zł - OSP Pilzno) na doposażenie w celu zwiększenia potencjału technicznego.

 

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.