Podziękowania za wieloletnią pracę

SP Pilzno

Czas pandemii uniemożliwił organizację oficjalnego pożegnania Anny Błaś, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pilźnie, która we wrześniu 2020 roku przeszła na emeryturę. Pod koniec roku szkolnego 2020/2021 odbyło się  spotkanie grona pedagogicznego, przedstawicieli Rady Rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Pilźnie oraz Ewy Gołębiowskiej, burmistrz Pilzna i Krystyny Gądek, dyrektora MZEASiP w Pilźnie z Anną Błaś.

Prognozowane burze z gradem

Burza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie przygotował prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa podkarpackiego na najbliższe trzy doby. Od środy do piątku możemy się spodziewać silnych burz z gradem (II stopnia), natomiast od piątku od godz. 7.30 do soboty do godz. 7.30 obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed burzami z gradem.

Szczegóły w załączonej prognozie.

Remonty dróg w Machowej i Zwierniku

Machowa

Pierwsze półrocze obfituje w inwestycje związane z poprawą stanu jakości dróg. W ostatnim czasie nowa nawierzchnia asfaltowa została położona na drugim odcinku drogi gminnej (za klubem „Feniks”) w Machowej, dzięki czemu cała trasa jest zmodernizowana. Z kolei w Zwierniku w remoncie jest droga wiodąca na miejscowy cmentarz.

Fot. UM Pilzno/Marcin Potempa

Festiwal o tym, co w duszy gra

VI Ogólnopolski Festiwal Z Bł. Karoliną Zaśpiewajmy

Pierwszy dzień słonecznego lata rozbrzmiewał w Pilźnie dźwiękami muzyki z duszą. VI Ogólnopolski Festiwal Z Bł. Karoliną Zaśpiewajmy, organizowany przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia im. Karoliny Kózkówny we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Tarnowskiej, zapewnił moc wzruszeń, zmusił do zastanowienia nad kodeksem wartości, pozwolił docenić piękno prostych prawd.

Pożegnaliśmy Wandę Dziadek

Wanda Dziadek

We wtorek, 22 czerwca pożegnaliśmy Wandę Dziadek, która w 1981 r . objęła stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Pilzno i pełniła je do momentu przejścia na emeryturę we wrześniu 1988 roku. Pani Wanda bardzo mocno angażowała się w działalność publiczną oraz społeczną. Była osobą bardzo życzliwą i zawsze chętną do pomocy o niezwykle wysokim stopniu sumienności, przygotowania zawodowego, obowiązkowości oraz skrupulatności.

Życiorys:

Olbrzymia szachownica w przedszkolu

Szachy Pilzno

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Pilźnie będą uczyć się i trenować grę w szachy w ogrodzie, gdzie powstała duża szachownica z figurami. - Dziękujemy burmistrz Pilzna Ewie Gołębiowskiej za pomoc w organizacji zajęć szachowych, Bogumile Mirowskiej - prezes Klubu Szachowego „Hetman” za wsparcie merytoryczne, Barbarze Godawskiej za dofinansowanie zakupu szachów ogrodowych oraz za coroczne wspieranie naszych szachowych działań - mówi Halina Piątek, dyrektor przedszkola w Pilźnie.