Towarzystwo podsumowało rok

TPPiZP

Podczas walnego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą wniosku, aby Muzeum Regionalne w Pilźnie nosiło imię Rodziny Szczeklików. Wniosek ten będzie dalej procedowany przez władze samorządowe miasta i gminy Pilzno. Zarząd TPPiZP również jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2022 rok.

Podczas spotkania wręczono legitymacje członkowskie Agnieszce Jakubus, Marcie Klucznik i Lidii Sozańskiej.

Wypełnianie wniosków o płatności obszarowe

Dyżur dopłaty Pilzno

W pomieszczeniu na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w Pilźnie obok kasy od poniedziałku do piątku (w godz. 7.30:15-30) odbywa się dyżur specjalistów Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Rolnicy mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych, a w tym nowej płatności - "ekoschematów".

Dodatkowe informacje pod nr tel. 723 977 434.

Dotacje na zakup książek

Biblioteki

Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2023 r.

Szereg dróg do przebudowy i modernizacji

Remonty dróg Pilzno

Samorząd miasta i gminy Pilzno sukcesywnie i konsekwentnie inwestuje w poprawę stanu dróg gminnych. W ostatnich dniach ogłoszono przetarg na przebudowę i modernizację aż 10 odcinków dróg.

W mieście Pilźnie zaplanowano: rozbudowę drogi przy ul. Kościuszki oraz przebudowy dróg przy ulicach: Kwiatowej, Różanej, Pana Tadeusza i drogi na działce nr 1035 w kierunku Akpilu.

Powstaje Centrum Kultury Zawisłocze

Centrum Kultury Zawisłocze

Nieopodal szkoły w Dobrkowie powstaje budynek, który będzie pełnił funkcję Centrum Kultury „Zawisłocze". Obiekt będzie służył lokalnym społecznikom, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju okolicznych sołectw i integracji mieszkańców.

Budowa budynku w Dobrkowie będzie kosztować ok. 3,4 mln zł i jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Fot. Krzysztof Kosowski